"Tarım SSK Nedir"

post thumbnail

Tarım sigortam var nasıl emekli olabilirim ?

2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu farklı kesimler açısından sosyal güvenliğin basitleştirilmesi ve karmaşık statülerin ortadan kaldırılmasını hedeflemiştir.

Buna göre geçmiş dönemde olan SSK, Bağ-Kur, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, Emekli Sandığı, kurum sandıkları gibi birçok sigortalılık statüsü ortadan kaldırılmış, tüm sigortalılar 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) şeklinde üç statüye indirgenmiştir.

Çok geniş bir ifade ile söyleyecek olursak 4/1-(a) hizmet akdi ile çalışanları, 4/1-(b) esnafları, 4/1-(c) ise kamu görevlilerini kapsar.
Öte yandan reform öncesinde çalışmaya başlamış olan sigortalılar açısından korunmuş haklar devam etmektedir.

01.05.2008 öncesinde işe girişi bulunan sigortalılar yönünden önceki sosyal güvenlik kanunlarının hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Bu yazımızda reform öncesindeki sigortalılık statülerinden “Tarım SSK” statüsünün emeklilik şartlarına değineceğiz.

Tarım SSK Nedir, Nasıl Emekli Olur?

Tarım SSK 2925 sayılı Kanun gereğince uygulanan bir sosyal güvenlik statüsüdür. Bu sigorta türüne hizmet akdi ile bir işverenin yanında çalışan tarım sektörü işçileri tabidir.


 tarım sskSİGORTA SORGULAMA DA 1A NE DEMEKtarım sigorta emekli maaşı sorgulama